Wachttijden app ondersteunt cliënten tijdens wachten op behandeling

06-12-2019 - Frans Bruijns - GVPQ - Content- en webbeheerder - 75 views

GGZ Rivierduinen heeft in november een wachttijden app gelanceerd die nieuwe cliënten van de poli volwassenen ondersteunt en informatie geeft over de intake en behandeling tijdens de wachttijd. Cliënten worden geattendeerd op de app bij aanmelding. Sabine Rusticus, projectmanager eHealth bij GGZ Rivierduinen, vertelt over de ontwikkeling en meerwaarde van de app.

‘We willen mensen iets bieden tijdens de tijd die ze moeten wachten tussen aanmelding en start van de behandeling’, vertelt Sabine Rusticus van GGZ Rivierduinen. ‘Op de eerste plaats biedt de app praktische informatie, over zaken als het verloop van de intake, de vergoedingen door zorgverzekeraars en adressen, plus een verwijzing naar de actuele wachttijden op onze website.
 
Daarnaast biedt de app al wat psycho-educatie waarmee cliënten aan de slag kunnen ter voorbereiding op de behandeling. Dat varieert van praktische tips over hoe om te gaan met negatieve gedachten tot vragen over hun klachten. Op die manier kunnen cliënten – als ze dat willen – al aan de slag met hun klachten en kan daar in de behandeling op voortgeborduurd worden.’ (GGZ Rivierduinen is lid van de Gebruikersvereniging PSYGIS Quarant.)
 
Lees verder op wegvandewachtlijst.nl.