VIPP GGZ update: GVPQ en PinkRoccade GGZ gestart met projectteam en stuurgroep

06-09-2019 - Frans Bruijns - GVPQ - Content- en webbeheerder - 245 views

Deze zomer zijn Gebruikersvereniging PSYGIS Quarant (GVPQ) en PinkRoccade GGZ gestart met een projectteam en stuurgroep die mijnQuarant-software ontwikkelen in het kader van het subsidieprogramma VIPP GGZ. De start van het projectteam en de stuurgroep zijn een belangrijke stap voor het ontwikkeltraject, evenals de deelname van PinkRoccade GGZ aan de proof of concept PROVES. Meer informatie hierover in deze VIPP GGZ-update.

Project is van start
PinkRoccade GGZ heeft allereerst intern een projectteam opgezet. Daarnaast is in samenspraak met Marc van Dijk (algemeen manager GVPQ) een stuurgroep opgericht. In deze stuurgroep zitten vanuit GVPQ: Marc van Dijk, Peter Kloekke (informatiearchitect Arkin), Leon Ramond (informatiearchitect Antes) en Carlijn van den Broek (advanced health informatics practitioner i.o. Reinier van Arkel). Aan de kant van PinkRoccade GGZ zijn dat: Berber Kracht (projectmanager), Daniël de Jager (productowner) en Leon Horenberg (accountmanager).
 
Binnen het projectteam wordt er gewerkt in zogenoemde (ontwikkel)sprints die ongeveer drie weken duren. Tijdens een sprint wordt met experts gewerkt aan het uitwerken van de werkvoorraad (impactanalyses van de zorginformatiebouwstenen (zibs)). Ook worden er in elke sprint één of meerdere zibs gebouwd conform de impactanalyses en zoals afgestemd in eerdere sprints. Na afloop van een sprint wordt het resultaat in een demo gepresenteerd aan GVPQ.
 
Deelname PinkRoccade GGZ aan de proof of concept PROVES
De VZVZ (Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie) levert met het PROVES-programma een belangrijke bijdrage aan de verdere ontwikkeling van het MedMij Afsprakenstelsel. In PROVES wordt nauw samengewerkt met geselecteerde leveranciers en zorgaanbieders om MedMij Informatiestandaarden te beproeven in proof of concepts (PoCs). PinkRoccade GGZ is gevraagd deel te nemen aan één van deze PoCs. Andere deelnemers aan deze PoC zijn Drimpy (PGO), Enovation (Autorisatie- en resourceserver) en VitalHealth QuestManager (ROM volgens XIS-standaard). PinkRoccade GGZ is enthousiast over de uitnodiging voor deze deelname en levert voor de PoC een drietal zibs op: Verzekeringsgegevens, Tekstuitslag en Probleem.

VIPP GGZ in het kort
VIPP GGZ is een subsidieprogramma voor het openstellen van GGZ EPD’s, naar PGO’s en andere systemen als patiëntportalen, op basis van het MedMij afsprakenstelsel. Daarbij vormen de zibs de basis voor system-to-system communicatie met applicaties op het gebied van onder andere eHealth en ROM.
VIPP GGZ gaat over het beter inzicht geven aan patiënten in hun gezondheid, de eenduidigheid in verslaglegging, de uitwisseling van gegevens, het vergroten van de medicatieveiligheid en het stimuleren van eHealth. Ook geeft dit subsidieprogramma een impuls aan sector overstijgende samenwerkingen. De doelen van VIPP GGZ zijn vertaald in zes modules en GVPQ heeft subsidie aangevraagd voor de A1-module. Individuele GGZ-instellingen en gebruikersverenigingen konden zich tot 1 mei 2019 inschrijven voor de subsidie.

Belangrijke voorwaarde voor het verkrijgen van de subsidie is dat er daadwerkelijk resultaat behaald wordt: vanaf 2021 patiënten digitaal inzage bieden in hun eigen gegevens op gestandaardiseerde wijze. Aan het einde van de looptijd van de regeling (1 februari 2021) wordt door een onafhankelijke IT-auditor vastgesteld of de resultaatsverplichtingen zijn behaald.
De VIPP GGZ-subsidieregeling (van in totaal 45 miljoen) sluit aan bij de landelijke standaarden, waaronder de Basis Gegevensset Zorg (BGZ), de Informatiestandaard medicatieproces en standaarden voor uitwisseling met een persoonlijke gezondheidsomgeving: MedMij.

Meer informatie

Vragen
Vragen of opmerkingen over deze update? Neem dan contact op met Marc van Dijk (algemeen manager GVPQ: marc.van.dijk@gvpq.nl) of Berber Kracht (projectmanager PinkRoccade GGZ: berber.kracht@pinkroccade.nl).

 
(afbeelding 1: © Designpixel / Nationale Beeldbank)