VIPP GGZ: GVPQ vraagt 300.000 euro subsidie voor openstellen EPD

29-05-2019 - Frans Bruijns - GVPQ - Content- en webbeheerder - 147 views

Gebruikersvereniging PSYGIS Quarant (GVPQ) heeft bij VIPP GGZ 300.000 euro subsidie aangevraagd. Deze subsidie is voor het openstellen van het EPD mijnQuarant, naar PGO’s en andere systemen als patiëntportalen, op basis van het Medmij afsprakenstelsel. Voorafgaand aan de subsidieaanvraag heeft GVPQ aan PinkRoccade GGZ gevraagd een offerte uit te brengen om zo een goed beeld te krijgen van welke functionaliteit en investeringen nodig zijn voor het openstellen van mijnQuarant. De ledenraad van GVPQ heeft eind april jl. de offerte gefiatteerd. De twaalf GGZ-instellingen die lid zijn van GVPQ kunnen hierdoor op gefaseerde wijze zonder kosten beschikken over de tools die noodzakelijk zijn voor een gestandaardiseerde informatie-uitwisseling.

VIPP GGZ heeft drie doelen: betere en gestandaardiseerde informatie-uitwisseling, grotere medicatieveiligheid en meer gebruik van eHealth. Deze doelen zijn vertaald in zes modules (zie afbeelding). De gevraagde subsidie is voor de A1-module: Inzage van dossier conform MedMij en dertien zorginformatiebouwstenen (zib’s) in portaal/PGO. A1 is de eerste module en geeft aan wat de basisvereisten zijn voor het openstellen van het EPD. Daarna is doorfasering mogelijk naar module A2: Inzage van dossier conform MedMij en 29 zib’s in portaal/PGO.
 
Software-ontwikkelproces monitoren
De gebruikersvereniging heeft haar leden een positief advies gegeven over de offerte van PinkRoccade en ziet als belangrijk aandachtspunt de monitoring van de samenwerking in het software-ontwikkelproces. Want hoewel het gaat om een landelijke standaard, zijn er tijdens het ontwikkelproces veel keuzes te maken die tot goede oplossingen moeten leiden. GVPQ wil intensief betrokken zijn bij dit proces, zodat de keuzes en oplossingen blijven aansluiten bij de wensen van de gebruikersvereniging. Duidelijk is dat het ontwikkelproces verschilt van het reguliere ontwikkelproces van het EPD. Wat hier echt anders is, is het ontwikkelen volgens de normen van de standaarden en dit zodanig doen dat het financieel past binnen de subsidiekaders.
 
VIPP GGZ in het kort
VIPP GGZ gaat over het beter inzicht geven aan patiënten over hun gezondheid, de eenduidigheid in verslaglegging, de uitwisseling van gegevens, het vergroten van de medicatieveiligheid en het stimuleren van eHealth. Ook geeft dit subsidieprogramma een impuls aan sector overstijgende samenwerkingen. Individuele GGZ-instellingen en gebruikers-verenigingen konden tot 1 mei 2019 inschrijven voor de subsidie. Belangrijke voorwaarde voor het verkrijgen van de subsidie is dat er daadwerkelijk resultaat behaald wordt: vanaf 2021 patiënten digitaal inzage bieden in hun eigen gegevens op gestandaardiseerde wijze. Aan het einde van de looptijd van de regeling (1 februari 2021) wordt door een onafhankelijke IT-auditor vastgesteld of de resultaatsverplichtingen zijn behaald.
 
De VIPP GGZ-subsidieregeling (van in totaal 45 miljoen) sluit aan bij de landelijke standaarden, waaronder de Basis Gegevensset Zorg (BGZ), de Informatiestandaard medicatieproces en standaarden voor uitwisseling met een persoonlijke gezondheidsomgeving (MedMij). MedMij zorgt ervoor dat er bij het delen van zorginformatie geen wirwar ontstaat aan niet-gestructureerde manieren en uitwisseling in verschillende informatietalen.
 
Meer informatie