Regionale samenwerking om wachttijden GGZ terug te dringen loont

11-04-2019 - Frans Bruijns - GVPQ - Content- en webbeheerder - 26 views

In de regio Midden-Holland nemen de wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) af door intensieve samenwerking. Uit cijfers over het eerste kwartaal van 2019 blijkt dat het gezamenlijke plan van aanpak van de betrokken partijen (GGZ-aanbieder, gemeente, zorgverzekeraar, cliëntenorganisatie en, huisarts) in die regio, de eerste vruchten afwerpt.

Op het congres Samen sterk in de regio: grip op wachttijden, dat vandaag plaatsvindt, staan samenwerking tussen alle ketenpartners en het maken van concrete afspraken binnen de regio centraal. De noodzaak om samen te werken is er, want de wachttijden voor bepaalde diagnoses in de specialistische GGZ zijn nog te hoog.
 
Waarom regionale aanpak noodzakelijk is
Midden-Holland is één van de regio’s in Nederland waar de wachttijden in de GGZ het hoogst zijn. Een deel van de 31 regio’s slaagt er door samenwerking behoorlijk goed in om de wachttijden in de GGZ binnen de maximaal aanvaardbare normen te brengen én te houden (*). In de overige regio’s is extra inspanning nodig. De 21 regio’s met de langste wachttijden maken uiterlijk half mei hun plan van aanpak openbaar. Midden-Holland is de eerste regio die haar plannen openbaar maakt.
 
Samenwerken aan herontwerp GGZ in Midden-Holland
Piet Overduin, senior strategisch adviseur bij REOS, een organisatie die samenwerking in de zorg in de regio stimuleert: “Toen in Midden-Holland de taskforce van start ging, stelden partijen zich aanvankelijk vrij defensief op. Men keek vooral naar elkaar en naar het eigen belang. De laatste maanden is de knop omgezet. Er is een gezamenlijk urgentiebesef.”
Zorgaanbieders ondernemen acties om de eigen wachttijden terug te dringen. Tegelijk werkt men in Midden-Holland samen aan een herontwerp van de GGZ: naar een wijkgerichte aanpak van GGZ-zorg en sociaal domein. Gemeenten, huisartsen en de regionale cliëntorganisatie zijn hierin belangrijke partners, GGZ-aanbieders worden daar binnenkort ook bij betrokken. Zorgverzekeraar VGZ ondersteunt en faciliteert de aanpak.
 
De taskforce heeft daarnaast een werkgroep ingesteld die de Vektis-cijfers over de wachttijden analyseert. Een andere werkgroep kijkt naar verbinding van GGZ en sociaal domein in de wijk. GGZ-instelling Rivierduinen werkt onder meer aan een efficiëntere instroom en een team om de uitstroom te bevorderen. Overduin: “De flow is er. De cijfers laten in het eerste kwartaal van 2019 al een iets gunstiger beeld zien voor Midden-Holland. Wachttijden bij persoonlijkheidsstoornissen, angst en aandacht- en gedragsstoornissen zijn met een aantal weken ingekort. We verwachten dat deze trend doorzet.”
(GGZ Rivierduinen is lid van de Gebruikersvereniging PSYGIS Quarant.)
 
Lees verder op ggznederland.nl.