Elektronisch Patiënten Dossier

Frans Bruijns - GVPQ - Content- en webbeheerder - 3564 views

Bij het casusgestuurde elektronische patiëntendossier mijnQuarant staat het behandeltraject van de patiënt centraal. Het EPD (Elektronisch Patiënten Dossier) begeleidt de zorgprofessional op de juiste manier door het zorgproces en maakt patiëntspecifiek en situatieafhankelijk bijsturen mogelijk.

Dit EPD van PinkRoccade GGZ kent de patiënt, de patiëntcontext, de zorg en de afspraken. De zorgprofessional is altijd geïnformeerd over de juistheid van de zorg en de administratieve en financiële registratie ervan.

De applicatie vergemakkelijkt het werk van de behandelaar en andere betrokkenen in het behandelproces. MijnQuarant ondersteunt het primaire zorgverleningsproces en legt de koppeling tussen het behandelproces en de secundaire processen.

MijnQuarant is ontwikkeld in nauwe samenwerking met de eindgebruikers en wordt in co-creatie met Gebruikersvereniging PSYGIS Quarant (GVPQ) verder ontwikkeld. Het product sluit hierdoor aan op de eisen die het behandelproces stelt, vergemakkelijkt het werk van de behandelaar en leidt zo tot betere en doelmatige zorg.

Meer nieuws en informatie over de GGZ en het EPD mijnQuarant leest u op de website en de LinkedIn pagina van PinkRoccade GGZ.