Privacyverklaring Gebruikersvereniging PSYGIS Quarant

31-07-2018 - Frans Bruijns - GVPQ - Content- en webbeheerder - 230 views

Gebruikersvereniging PSYGIS Quarant (GVPQ) is een gebruikersvereniging voor het ontwikkelen en gebruik van het Elektronisch Patiënten Dossier mijnQuarant. Onze leden zijn 12 GGZ-instellingen die mijnQuarant gebruiken.
 
Deze verklaring is van toepassing op de gegevensverwerkingen die plaatsvinden door het gebruik van de website ‘gvpq.nl’ en het inschrijven en/of ontvangen van de interne nieuwsbrief, allebei communicatiemiddelen van Gebruikersvereniging PSYGIS Quarant, Bethaniestraat 2, 5211 LJ ’s-Hertogenbosch.
 
Gebruik van gegevens
Door het gebruik van de website gvpq.nl en/of het inschrijven voor en ontvangen van de interne nieuwsbrief InSite krijgen wij gegevens van u. Dit kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de (persoons)gegevens die u aan ons verstrekt of waarvan het duidelijk is dat deze aan ons worden verstrekt om te verwerken.
 
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verkrijgen:
1. Account interne deel van de website
Bij het aanmelden voor een account om toegang te krijgen tot het interne deel van onze website geeft u ons uw achternaam, eventueel uw voornaam of initialen, uw e-mailadres van uw werk en eventuele andere gegevens. Deze gegevens bewaren wij in een aparte administratie en ze worden geregistreerd op onze website. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het gebruik van de website en het e-mailadres voor onze interne nieuwsbrief InSite.
​2. Interne nieuwsbrief InSite
Iedereen die een account heeft voor het interne deel van onze website en aangeeft de nieuwsbrief te willen ontvangen, krijgt onze interne nieuwsbrief InSite toegestuurd via e-mail. Deze nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Ook kunt u zich hiervoor afmelden via het accountprofiel op gvpq.nl. Het programma MailChimp waarmee we deze nieuwsbrief versturen, registreert via het e-mailadres naar wie de nieuwsbrief verstuurd is, of de nieuwsbrief bezorgd is, of die geopend wordt, hoe vaak die geopend wordt, op welke links geklikt wordt en wie (e-mailadres) zich afmeldt. Deze gegevens gebruiken we uitsluitend om de nieuwsbrief te verbeteren. In MailChimp zelf worden deze gegevens in een rapport opgeslagen. Wij doen verder niets met deze gegevens. Zie ook de verklaring onder de kop ‘MailChimp’.
3. Algemeen gebruik website
Via het programma Google Analytics hebben we inzicht in het gebruik van onze website: gebruikte ip-adres en land van herkomst. Wij registreren de toe- en/of afname van het aantal gebruikers en het aantal sessies per maand. Verder gebruiken we deze gegevens niet. Zie ook de verklaring onder de kop ‘Google Analytics’.

Gebruik van cookies
Op gvpq.nl gebruiken we uitsluitend technische en functionele cookies en vergelijkbare technologie zodat onze website goed werkt. Een cookie is een klein bestandje dat met de pagina’s van onze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf wordt opgeslagen.
 
Bewaren persoonsgegevens
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor we uw gegevens hebben verkregen.
  
Google Analytics
Wij gebruiken het programma Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Met Google Analytics hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten zoals is vereist onder de nieuwe privacywetgeving die sinds 25 mei 2018 van kracht is. Het IP-adres en de persoonsgegevens van de gebruiker van gvpq.nl zijn geanonimiseerd voordat zij door Google Analytics verwerkt worden. Er vindt geen gegevensdeling plaats met Google Analytics voor advertentiedoeleinden. Dit programma gebruikt ook cookies. Wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinaties met de Google Analytics-cookies.
 
MailChimp
Wij gebruiken het programma MailChimp om onze interne nieuwsbrief InSite te versturen. MailChimp is een Amerikaans bedrijf dat verwerkte gegevens bewaart op Amerikaanse servers. Het bedrijf neemt deel aan het EU Privacy Shield programma over het bewaren van data van EU-inwoners op servers die niet in de Europese Unie staan. De gegevens die via MailChimp verzameld worden, worden niet gebruikt in de data-analyses die MailChimp maakt voor marketingdoeleinden. We hebben een verwerkersovereenkomst met MailChimp afgesloten zoals die is vereist op grond van de nieuwe privacywetgeving die sinds 25 mei 2018 van kracht is.
 
Verstrekking gegevens aan derden
Wij verstrekken geen gegevens aan derden. Onze medewerkers en ingehuurde samenwerkingspartners die het beheer en/of onderhoud van onze website verzorgen, kunnen inzage hebben in de verkregen persoonsgegevens. Voor zover relevant hebben wij met hen een verwerkersovereenkomst gesloten zoals die vereist is onder de nieuwe privacywetgeving die sinds 25 mei 2018 van kracht is.
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt hiertoe een verzoek indienen via internet@gvpq.nl.
 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan:

  • Onze website heeft een beveiligde verbinding TLS (voorheen SSL). Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
  • Uw gegevens en gegevensbestanden worden opgeslagen op de servers van ons hostingbedrijf. Met dit bedrijf hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten, in overeenstemming met de eisen van de nieuwe privacywet die sinds 25 mei 2018 van kracht is.

Autoriteit Persoonsgegevens
Als u klachten heeft over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, dan heeft u op grond van de privacywetgeving het recht een klacht hierover in te dienen bij:
 
Autoriteit Persoonsgegevens:
Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV  Den Haag
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl
 
Wijziging van de privacyverklaring
Gebruikersvereniging PSYGIS Quarant behoudt het recht om deze privacyverklaring te wijzigen. Wij adviseren u dan ook om deze verklaring geregeld te raadplegen. Laatste wijziging privacyverklaring: augustus 2018.