Zorginstituut zet doorzettingsmacht in bij Kwaliteitsstatuut GGZ

07-10-2019 - Frans Bruijns - GVPQ - Content- en webbeheerder - 28 views

Zorginstituut Nederland gebruikt zijn doorzettingsmacht bij de verdere ontwikkeling van het Kwaliteitsstatuut GGZ. Het zorginstituut neemt specifiek de regie over op het onderdeel 'regiebehandelaarschap'. De betrokken veldpartijen konden het hier de afgelopen maanden niet over eens worden.
 
Het Kwaliteitsstatuut beschrijft wat zorgaanbieders moeten regelen op het gebied van kwaliteit en verantwoording om curatieve geestelijke gezondheidszorg te mogen verlenen. Het bepaalt onder andere wie als regiebehandelaar op mogen treden. Het is tevens een model dat partijen moeten volgen bij het opstellen van hun individuele kwaliteitsstatuut. Dat is sinds januari 2017 voor ggz-aanbieders verplicht.
 
Het Kwaliteitsstatuut GGZ is in maart 2016 opgenomen in het Register voor kwaliteitsstandaarden, meetinstrumenten en informatiestandaarden van Zorginstituut Nederland. Partijen in de ggz besloten in 2019 dat zij het wilden herzien. Zorginstituut Nederland heeft dit op verzoek van de partijen op zijn Meerjarenagenda geplaatst, met als opleverdatum 1 juli 2019. "Ondanks hun inspanningen, hebben partijen nog geen nieuwe versie van het Kwaliteitsstatuut voor opname in het Register ingediend", zo maakt het Zorginstituut nu bekend.
 
Regiebehandelaarschap
Ggz-aanbieders ervaren een aantal knelpunten bij het gebruik van het Kwaliteitsstatuut. Ze geven onder meer aan dat het de administratieve lasten verzwaart en de flexibiliteit en taakherschikking van beroepen beperkt. De wijze waarop het regiebehandelaarschap wordt ingevuld heeft invloed op de problematiek rond wachttijden, stellen zij. Precies op dit laatste punt in het de afgelopen maanden niet gelukt om tot een andere invulling van het statuut te komen.
 
Als veldpartijen er onderling niet uitkomen kan het Zorginstituut de zogeheten doorzettingsmacht inzetten. Daarbij neemt het Zorginstituut de regie van partijen over. Dat is op 24 september gebeurd. Het Zorginstituut heeft zijn Kwaliteitsraad gevraagd dit onderdeel op zich te nemen.
 
Lees verder op: skipr.nl.

Brief Zorginstituut met besluit vervolgproces Model kwaliteitsstatuut ggz.pdf