Preventie kan de stijgende instroom ggz een halt toeroepen

21-05-2020 - Frans Bruijns - GVPQ - Content- en webbeheerder - 9 views

Nu de coronacrisis zoveel Nederlanders ook mentaal lijkt te raken, wil GGZ Nederland meer investeren in preventie. Alleen door de mentale veerkracht van Nederlanders te vergroten, kan de stijgende instroom in de geestelijke gezondheidszorg een halt worden toegeroepen en kan de beschikbare capaciteit worden ingezet voor patiënten die het meest afhankelijk zijn van goede ggz.
 
Hoewel betrouwbare cijfers over de impact van de coronacrisis op de wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg nog ontbreken, verwacht GGZ Nederland dat de druk op de wachttijden zal toenemen. De sector werkt binnen de richtlijnen van het RIVM en de ggz zo snel mogelijk aan herstel van de reguliere instroom, de doorstroom van cliënten naar begeleiding in het sociaal domein of terug naar de POH GGZ en het maximaal benutten van de beschikbare behandelcapaciteit, ook met digitale middelen.
 
Lees verder op: ggznederland.nl.