NVvP en GGZ Nederland slaan handen ineen voor werkplezier

01-05-2019 - Frans Bruijns - GVPQ - Content- en webbeheerder - 63 views

Om het werkplezier van professionals te vergroten en de continuïteit van 7x24 uurs geestelijke gezondheidszorg in Nederland te waarborgen, hebben de Nederlandse Vereniging voor Psychiaters (NVvP) en GGZ Nederland een intentieverklaring opgesteld.
 
De NVvP en GGZ Nederland trekken samen op om uitstroom van psychiaters uit instellingen tegen te gaan. Samen hebben zij een intentieverklaring opgesteld met als uitgangspunt meer werkplezier voor professionals en daarmee het behoud van goede patiëntenzorg. Kernpunten van de verklaring zijn meer inspraak op de koers en het beleid van de organisatie. en meer regie door professionals. Daarnaast streven de partijen een betere taakverdeling na en een multidisciplinaire samenwerking tussen de verschillende disciplines. 
 
Om het werk voor psychiaters in instellingen weer aantrekkelijker te maken, krijgen psychiaters met de verklaring weer meer verantwoordelijkheid voor de continuïteit en kwaliteit van zorg. De NVvP en GGZ Nederland werken de intentieverklaring uit in een plan van aanpak. Waar nodig krijgt dit plan van aanpak een plek aan de cao-tafel.
 
Overgenomen van: skipr.nl
 
Zie ook bericht op site van GGZ Nederland.