Meer dan 100 GGZ-instellingen hebben subsidie VIPP GGZ aangevraagd

09-05-2019 - Frans Bruijns - GVPQ - Content- en webbeheerder - 59 views

Op 29 oktober 2018 heeft de staatssecretaris van VWS via een subsidieregeling € 45 miljoen beschikbaar gesteld om de informatievoorziening in de curatieve geestelijke gezondheidszorg te verbeteren. Van de 170 ggz-instellingen die in aanmerking kwamen voor deze subsidieregeling, hebben 131 de zogenoemde nulmeting ingevuld. Voor 1 mei 2019 konden ggz-instellingen kenbaar maken of zij ook daadwerkelijk gebruik gaan maken van de subsidieregeling. Dit hebben 107 instellingen gedaan. “Dit is een mooi resultaat”, vindt directeur Veronique Esman van GGZ Nederland.
 
De subsidieregeling VIPP GGZ wordt beschikbaar gesteld voor het implementeren van standaarden voor gegevensuitwisseling tussen professionals en met de patiënt, het beschikbaar stellen van deze informatie aan de patiënt, het veilig verstrekken van (informatie over) medicatie en de inzet van eHealth bij de behandeling. Het doel is dat iedere patiënt over zijn eigen gegevens kan beschikken. Daardoor krijgt de patiënt de regie over zijn eigen zorgproces en kan hij zelf kiezen met wie hij zijn gegevens wil delen. Een belangrijke voorwaarde voor ggz-instellingen om in aanmerking te komen voor een bijdrage is dat zij daadwerkelijk resultaat behalen: dat zij vanaf 2021 patiënten digitaal inzage bieden in eigen gegevens en dat dit gestandaardiseerd gebeurt.
 
Lees verder op: vippggz.nl