Jeugdbranches over voorstel VNG: goede intenties, maar te vrijblijvend

21-05-2020 - Frans Bruijns - GVPQ - Content- en webbeheerder - 14 views

De jeugdbranches Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland, VGN en VOBC waarderen het initiatief van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) om te komen tot betere afspraken voor regionale samenwerking en zorgvuldigheidseisen in een zogenoemde Norm voor Opdrachtgeverschap. Gemeenten spreken zich in juni middels een ledenraadpleging uit over deze norm. De voorstellen van de VNG gaan de jeugdbranches echter niet ver genoeg.

Voorzitter Hans Spigt:We hebben de voorstellen uitgebreid besproken met de VNG. Het zijn goede intenties, maar er zijn toch te weinig garanties dat ze ook gerealiseerd worden. De bovenregionale samenwerking is nog steeds te vrijblijvend en zonder harde financiële afspraken zijn de nieuwe regiovisies boterzacht. We vragen de landelijke politiek om aanvullende maatregelen om het ontwrichte jeugdstelsel nu in één keer goed te repareren en dus een schepje boven op de voorstellen van de VNG te doen’.
 
Op 20 maart 2020 stuurden de ministers De Jonge en Dekker de brief ‘Perspectief voor de jeugd' naar de Tweede Kamer, met daarin hun voorstellen voor het jeugdstelsel om de ‘organisatorische en wettelijke basis op orde’ te brengen. Het gaat daarbij onder andere over betere regionale samenwerking door gemeenten, kaders voor reële tarieven, zorgvuldigheidseisen bij inkoop, vereenvoudiging van de jeugdbeschermingsketen en een grotere rol voor de Jeugdautoriteit. Voor het verbeteren van de regionale samenwerking tussen gemeenten en de zorgvuldigheidseisen bij inkoop verwijzen de ministers naar de Norm voor Opdrachtgeverschap (NvO) die door de VNG wordt opgesteld. De ministers schrijven dat ze met VNG in gesprek gaan over de wijze waarop de voorgenomen landelijke regelgeving optimaal kan aansluiten bij deze NvO en andersom.
 
Lees verder op: ggznederland.nl.