IGJ terughoudend bij handhaving Wet Zorg en Dwang

09-07-2019 - Frans Bruijns - GVPQ - Content- en webbeheerder - 28 views

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gaat de Wet Zorg en Dwang tijdens het overgangsjaar 2020 alleen handhaven als de kwaliteit en veiligheid van zorg in gevaar komen. Daarmee neemt de inspectie een lerende rol aan. De invulling van deze rol is door minister de Jonge uitgewerkt in een roadmap.
 
De minister heeft een roadmap Wet Zorg en Dwang (Wzd) opgesteld die het veld ondersteunt bij de implementeren van deze nieuwe wet die per 1 januari 2020 in gaat. De nadruk van extra ondersteuning ligt vooral op de inbedding van de wet in de zorg thuis en bij kleinschalig wonen. Zo hoeft een zorgaanbieder in de beginperiode nog geen externe deskundigheid te organiseren. Hierover is op 5 juli een brief aan de Tweede Kamer gestuurd, inclusief de roadmap voor de invulling van dit overgangsjaar.
 
Inspectie
De IGJ wil instellingen tijdens het overgangsjaar 2020 de ruimte geven om hun zorg in te richten volgens de nieuwe wetgeving. De wet vergt volgens de inspectie nog ervaring en nadere uitwerking in de praktijk.  In eerste instantie biedt de inspectie aanbieders de ruimte om de uitvoering van de Wzd in hun praktijk te verbeteren. De IGJ heeft een aantal randvoorwaardelijke acties opgesteld, waarmee aanbieders kunnen aantonen dat zij onvrijwillige zorg zorgvuldig toepassen. De IGJ gaat zich bij aanvang van de Wzd richten op of aanbieders zich voldoende bewust zijn van de nieuwe wettelijke kaders, de ingrijpendheid van onvrijwillige zorg en de zorgvuldigheid die het toepassen hiervan vereist.
 
Lees verder op: skipr.nl