Ggz-instellingen: resultaat daalt, financiële positie verbetert

08-07-2019 - Frans Bruijns - GVPQ - Content- en webbeheerder - 31 views

Ondanks teruglopende bedrijfsresultaten komen de grote ggz-instellingen in steeds stabieler financieel vaarwater, blijkt uit de jaarlijkse benchmark van Adstrat Consulting. Grootste knelpunt om deze positieve trend door te zetten zijn de stijgende personeelskosten.
 
Voor de benchmark worden jaarlijks de jaarrekeningen van de tien grootste ggz-instellingen tegen het licht gehouden. Parnassia en InGeest ontbreken, omdat hun jaarrekening over 2018 nog niet is gedeponeerd. Het algemene beeld van de overige acht instellingen is dat hun financiële positie blijft verbeteren. De opbrengsten van de grootste acht ggz-instellingen liepen op naar 1,5 miljard euro (een stijging van 2,6 procent). Arkin, GGz Centraal en Lentis lieten de sterkste groei zien, bij GGNet was sprake van een lichte daling.
 
Schulden omlaag
Breburg boekte afgelopen jaar met 2,5 procent het hoogste resultaat, rode cijfers zijn er voor Pro Persona (-0,7 procent) en GGNet (-0,4 procent). Gemiddeld daalde het bedrijfsresultaat van de instellingen van 2,5 naar 2,1 procent. Dankzij lagere financiële lasten bleef het netto resultaat stabiel op 0,8 procent. Door onder meer het afstoten van vastgoed werden de schulden afgebouwd. De schuld ging met 11 procent omlaag naar bijna 530 miljoen euro. Bij Dimence en GGzE weegt de schuld nog het zwaarst, Arkin en Breburg hebben relatief de minste schulden.
(Arkin, GGz Breburg, GGZ InGeest en Parnassia Groep zijn lid van de Gebruikersvereniging PSYGIS Quarant.)
 
Lees verder op: skipr.nl