84 procent ggz-instellingen vraagt bijcontractering

29-05-2019 - Frans Bruijns - GVPQ - Content- en webbeheerder - 20 views

Maar liefst 84 procent van de instellingen heeft bij een of meer verzekeraars een verzoek tot bijcontractering gedaan in 2018. Aanbieders willen dat bijcontracteren in het jaar na de gemaakte kosten mogelijk wordt. Dat concludeert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in de Monitor zorginkoop voor de ggz.
 
Verschillende instellingen geven aan dat de lange doorlooptijd van dbc’s maakt dat zorgkosten voor 2018 soms pas ver in 2019 gedeclareerd worden. Daardoor worden de daadwerkelijke kosten ook pas laat inzichtelijk. Het bereiken van het omzetplafond wordt daardoor soms pas in het volgende jaar duidelijk. Aanbieders zien daarom graag dat bijcontracteren in het jaar erna nog mogelijk is. Dat blijkt uit de eerste Monitor zorginkoop voor de ggz die de NZa heeft gepubliceerd.
 
Bijcontracteren
De zorgverzekeraar kan extra zorg bij de zorgaanbieder inkopen, bijcontracteren. Ook kan de verzekeraar er voor kiezen de wachtenden bij een andere gecontracteerde zorgaanbieder onderbrengen. Van alle aanbieders die bijcontractering hebben aangevraagd voor 2018, heeft 68 procent een afwijzing ontvangen. Voor deze monitor is niet onderzocht wat de redenen van afwijzing waren. Wat in ieder geval opvalt, is dat de helft van de zorgaanbieders zegt dat de ontvangen afwijzingen niet onderbouwd waren. Echter, 6 van de 7 zorgverzekeraars geeft aan afwijzingen altijd te onderbouwen. In de volgende monitor zal de NZa deze discrepantie verder onderzoeken.
 
Lees verder op: skipr.nl