GVPQ en PinkRoccade GGZ bereiden zich voor op Wet verplichte GGZ

01-07-2019 - Frans Bruijns - GVPQ - Content- en webbeheerder - 94 views

Op 1 januari 2020 wordt de nieuwe Wet verplichte GGZ (WVGGZ) ingevoerd. Deze wet regelt de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg in de GGZ. De nieuwe wet vervangt de oude Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ).

Meer dan de huidige wetgeving richt de nieuwe wetgeving zich op de maatschappelijke participatie van de cliënt. Daarnaast wordt verplichte zorg meer op maat gegeven, het wordt bijvoorbeeld mogelijk iemand buiten de instelling verplicht te begeleiden.
 
Uitwisseling van informatie
Verschillende partijen werken samen rond de verplichte zorg voor cliënten, o.a. de gemeente, de politie, de Officier van Justitie, de rechterlijke macht en de zorginstelling. Binnen de zorginstelling speelt de geneesheer-directeur een centrale rol. In de nieuwe wetgeving wordt beschreven op welke momenten deze partijen aan elkaar informatie moeten doorgeven en binnen welke termijn. De communicatie zal zoveel mogelijk plaatsvinden middels geautomatiseerd berichtenverkeer vanuit de applicaties van de verschillende partijen.
 
Samenwerking en proces
GVPQ en PinkRoccade GGZ zijn een gezamenlijk traject gestart om de diverse processen binnen de WVGGZ in kaart te brengen. Er wordt wekelijks overleg gevoerd tussen de door beiden aangeleverde experts. Op basis van de nu beschikbare informatie worden requirements opgesteld die uiteindelijk resulteren in een impactanalyse. In de analyse staat beschreven op welke wijze vanuit mijnQuarant de nieuwe wet wordt ondersteund. 
De impactanalyses worden in de zomerperiode opgeleverd, waarna de beschreven functionaliteit ontwikkeld gaat worden.
 
Meer informatie