Werk- en expertgroepen

Frans Bruijns - GVPQ - Content- en webbeheerder - 2051 views

Het doel van Gebruikersvereniging PSYGIS Quarant is: vanuit georganiseerde inkoopmacht en goed contractmanagement komen tot een effectieve, doorgaande ontwikkeling van een robuust en toekomstvast EPD. Een EPD dat casusgestuurd, intelligent en functioneel rijk is en dat gestandaardiseerd informatie kan uitwisselen met verschillende (GGZ-) systemen. Om dit mogelijk te maken, zijn er binnen de gebruikersvereniging vier werkgroepen actief met daaronder expertgroepen en/of tijdelijke themagroepen. De werkgroepen zijn:
1. Architectuur
2. Contract
3. Release
4. Wet- en regelgeving

Schematisch ziet de gebruikersvereniging er als volgt uit:

De GGZ-instellingen die lid zijn van de gebruikersvereniging kunnen deelnemen in alle werkgroepen en de expertgroepen en themagroepen die daar onderdeel van zijn. Elke werkgroep heeft een werkgroepcoördinator. Deze neemt deel aan het maandelijks overleg tussen de coördinatoren van de werkgroepen en de manager van het projectbureau van de gebruikersvereniging. Dit coördinatorenoverleg wordt deels bijgewoond door medewerkers van PinkRoccade GGZ.