Werk- en expertgroepen

Frans Bruijns - GVPQ - Content- en webbeheerder - 1843 views

Het doel van Gebruikersvereniging PSYGIS Quarant is: vanuit georganiseerde inkoopmacht en goed contractmanagement komen tot een effectieve, doorgaande ontwikkeling van een robuust en toekomstvast EPD. Een EPD dat casusgestuurd, intelligent en functioneel rijk is en dat gestandaardiseerd informatie kan uitwisselen met verschillende (GGZ-) systemen. Om dit mogelijk te maken, zijn er binnen de gebruikersvereniging vier werkgroepen actief:
1. Architectuur
2. Beheer
3. Contract
4. Release
 
Schematisch ziet de gebruikersvereniging er als volgt uit:

De GGZ-instellingen die lid zijn van de gebruikersvereniging kunnen deelnemen in alle werkgroepen. Elke werkgroep heeft een werkgroepcoördinator en soms ook een dagelijks bestuur. De coördinator neemt deel aan het maandelijks overleg tussen de coördinatoren van de vier werkgroepen en de manager van het projectbureau van de gebruikersvereniging. Dit coördinatorenoverleg wordt deels bijgewoond door PinkRoccade GGZ: de business manager GGZ, de product manager en de manager GGZ consultancy.
Naast werkgroepen zijn er ook expertgroepen, zij zijn onderdeel van een werkgroep en richten zich op specifieke taken en onderwerpen. Op dit moment zijn de volgende expertgroepen actief:

  • Werkgroep Architectuur:

      - Informatieveiligheid

  • Werkgroep Beheer:

      - DBC / DBBC
      - WMO / WLZ / LGGZ & Jeugd
      - Testen
      - WVGGZ     

  • Werkgroep Release:

      - Agenda
      - Opleiding