Projectbureau

Frans Bruijns - GVPQ - Content- en webbeheerder - 1101 views

Voor de dagelijkse aansturing en realisatie van de verenigingswerkzaamheden zijn een manager aangesteld: Peter Kloekke en een managementassistente: Patty Hoogendoorn. Samen vormen zij het projectbureau van de gebruikersvereniging.

Het projectbureau en de coördinatoren van vier werkgroepen vergaderen elke maand in het coördinatorenoverleg. Deze vergadering wordt deels bijgewoond door medewerkers van PinkRoccade GGZ.
De vier werkgroepen - en de expertgroepen die daar weer onderdeel van zijn - komen met hun groepsleden regelmatig bijeen voor overleg.