Introductie gebruikersvereniging

Frans Bruijns - GVPQ - Content- en webbeheerder - 2128 views

In 2010 besteedden een aantal GGZ-instellingen de ontwikkeling van hun GGZ EPD collectief aan. PinkRoccade GGZ kwalificeerde zich als beste met mijnQuarant. Een van de gunningseisen was samenwerking in een gebruikersvereniging. Na de formele oprichting in 2011 ging Gebruikersvereniging PSYGIS Quarant (GVPQ) op 27 februari 2012 officieel van start met 10 leden en met als doel: het realiseren van een casusgestuurd EPD dat intelligent en functioneel rijk is en gestandaardiseerd informatie kan uitwisselen met verschillende (GGZ-) systemen. Het gerealiseerde EPD is in gebruik genomen door de inmiddels 12 leden van de vereniging. Van alle 89.000 GGZ-medewerkers in Nederland werken er 33.000 medewerkers met mijnQuarant.

gvpq-logo zoals op homepage.png

Samenwerking GVPQ en PinkRoccade GGZ
GVPQ en PinkRoccade GGZ werken samen om wettelijke kaders, software-implementaties en andere doelstellingen om te zetten in goed werkende EPD-oplossingen. Daarbij ligt de nadruk op gebruikersgemak, rechtmatige zorg, samenwerkingen, koppelvlakken, apps en het vergroten van de mogelijkheden in de backoffice om in te spelen op de variëteit in de inkoopafspraken met verzekeraars en gemeenten.
 
Organisatie GVPQ
De leden van de vereniging stellen via werk- en expertgroepen hun kennis en menskracht beschikbaar en bepalen jaarlijks welke functionaliteiten zij willen ontwikkelen in hoeveel releases. GVPQ heeft een bestuur van 5 leden, een ledenraad van 12 leden en een algemeen manager.
 
Het organogram van de gebruikersvereniging ziet er als volgt uit:

Doel GVPQ
Het doel van Gebruikersvereniging PSYGIS Quarant is: vanuit georganiseerde inkoopmacht en goed contractmanagement komen tot een effectieve, doorgaande ontwikkeling van een robuust en toekomstvast EPD. Een EPD dat casusgestuurd, intelligent en functioneel rijk is en dat gestandaardiseerd informatie kan uitwisselen met verschillende (GGZ-) systemen.

Uitgangspunten GVPQ

  • Een langdurige relatie contracteren om zodoende PinkRoccade GGZ te voorzien van de benodigde investeringen om een nieuwe generatie EPD te ontwikkelen.
  • Deze relatie opbouwen vanuit een vereniging waarin alle kennis en expertise op het gebied van EPD’s vanuit de leden is geborgd.
  • Door standaardisatie in contractering, inrichting, ontwikkeling en beheer, de kosten reduceren en de kwaliteit van de informatievoorziening verhogen.
  • In samenwerking met PinkRoccade GGZ mijnQuarant ontwikkelen en verder uitbouwen om zo een beter aansluitend product te kunnen realiseren van een hogere kwaliteit.

 
Speerpunten voor dit jaar
De speerpunten van de gebruikersvereniging voor dit jaar zijn:

  • Standaardisatie.
  • Benutting gezamenlijke inkoopkracht.
  • Gezamenlijke vernieuwing van mijnQuarant met meer de focus op het verbeteren van bestaande functionaliteit dan op het ontwikkelen van nieuwe functionaliteit.
  • Kwaliteitsverbetering als het gaat om de EPD-ondersteuning van het behandel- en registratieproces.
  • Gebruiksgemak voor de behandelaar.