​VWS stelt extra geld ter beschikking voor VIPP GGZ

20-12-2018 - Frans Bruijns - GVPQ - Content- en webbeheerder - 51 views

Het ministerie van VWS stelt 700.000 euro extra beschikbaar voor uitvoering van de VIPP GGZ-regeling. Dit maakte VWS gisteren bekend op de Kick-off bijeenkomst van de VIPP GGZ-regeling. Dit extra geld is bestemd voor de gebruikersverenigingen om aan de voorwaarden rondom het MedMij afsprakenstelstel te kunnen voldoen. Tot nog toe konden gebruikersverenigingen aanspraak maken op 250.000 euro, nu wordt dat 300.000. De formele aanvulling wordt gepubliceerd in de Staatscourant.

Gebruikersverenigingen
Voor het bereiken van de doelstellingen uit de VIPP GGZ-regeling zijn niet alleen activiteiten binnen ggz-instellingen zelf nodig. Er zijn ook aanpassingen (in de software van) het EVS (Elektronisch Voorschrijf Systeem) of EPD (Elektronisch Patiënten Dossier) nodig om de gewenste resultaten te behalen. Om de benodigde wijzigingen aan de software efficiënter te maken, wordt binnen de ggz een beroep gedaan op gebruikersverenigingen. Deze verenigingen van instellingen trekken gezamenlijk op richting hun leveranciers. De gebruikersverenigingen kunnen subsidie aanvragen, zodat zij de benodigde aanpassingen in de EPD’s en EVS-en kunnen financieren, waaronder het inbouwen van de MedMij standaarden en het aanpassen van ICT-software om te voldoen aan het MedMij-afsprakenstelsel.
 
Voor vragen of meer informatie:
info@vippggz.nl
www.vippggz.nl