​Veld onderschrijft nieuwe bekostiging ggz

22-05-2019 - Frans Bruijns - GVPQ - Content- en webbeheerder - 41 views

Het nieuwe bekostigingsmodel in de ggz, waarin geen dbc’s meer worden vergoed maar zorgprestaties, vindt breed bijval in het veld. Wel moet het nog verder worden doorontwikkeld, stellen de veldpartijen.

Er komt een nieuw bekostigingsmodel voor de generalistische basis ggz, gespecialiseerde ggz en forensische zorg. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft deze week het advies hierover aangeboden aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV). Het huidige bekostigingsmodel in de ggz moet per 2022 worden vervangen.
 
Die tijd is ook wel nodig, want het model moet op verschillende punten verder uitgewerkt en getoetst worden, benadrukken verschillende partijen in het veld. De partijen zijn het er over eens dat het zorgprestatiemodel bekostiging eenvoudiger en transparanter maakt. Daadwerkelijk geleverde zorg zou beter weerspiegeld worden in zorgprestaties dan in diagnose behandel-combinaties (dbc's). Tarieven sluiten daarmee beter aan op de behandelinzet en behandelsetting. Prestaties zijn daarnaast eenvoudiger, herkenbaarder en controleerbaarder voor de patiënt, aldus de NZa en andere betrokken partijen.
 
Lees verder op skipr.nl.