​Anders verantwoorden moet administratie ggz verminderen

26-04-2019 - Frans Bruijns - GVPQ - Content- en webbeheerder - 29 views

Ggz-instellingen en zorgverzekeraars gaan aan de slag met een nieuwe manier van verantwoorden. Deze werkwijze - die voortkomt uit het rapport van de taskforce gepast gebruik in de ggz - vermindert de administratieve lasten en moet het werkplezier vergroten. De eerste instellingen kunnen dit jaar waarschijnlijk al met de nieuwe werkwijze aan de slag.

In de huidige praktijk wordt er onnodig geregistreerd. Deels door onduidelijkheid over de registratievereisten, soms uit vrees om het onjuist te doen. Dat schrijft staatssecretaris Paul Blokhuis in een brief aan de Kamer. Met het advies is een concrete stap gezet vanuit het Hoofdlijnakkoord GGZ en het actieplan (Ont)regel de Zorg.
 
Registratie-eisen
De nieuwe registratie-eisen beperken zich tot wat noodzakelijk is voor het leveren van goede zorg aan de patiënt. Het advies toont ook hoe instellingen zich kunnen verantwoorden over de effectiviteit en medische noodzaak van de geleverde zorg. "Zo wordt er gericht gestuurd op het voorkomen van over- of onderbehandeling", reageert Blokhuis. "Het rapport van de taskforce is dan ook een belangrijke mijlpaal in het bestuurlijk akkoord." In het advies wordt concreet beschreven hoe een procesmatige verantwoording en basisregistratieset eruitziet. 

Julliëtte van Eerd, bestuursvoorzitter van GGz Breburg en lid van de taskforce, stelt dat er nu duidelijkheid is over de te registreren gegevens en hoe organisaties zich op procesniveau zowel per cliënt als op instellingsniveau kunnen verantwoorden. "Dat vertrouwen op voorhand inbouwen en met verzekeraars het gesprek aangaan voorkomt verrassingen achteraf."
(GGz Breburg is lid en Julliëtte van Eerd bestuurslid van Gebruikersvereniging PSYGIS Quarant.)
 
Lees verder op skipr.nl.