Inloggen in de interne website?

Deze website heeft een besloten, interactief deel. Werkt u voor een GGZ-instelling die is aangesloten bij de gebruikersvereniging? Dan kunt u via internet@gvpq.nl een inlogcode aanvragen.

Inloggen in de interne website?

Deze website heeft een besloten, interactief deel. Werkt u voor een GGZ-instelling die is aangesloten bij de gebruikersvereniging? Dan kunt u via internet@gvpq.nl een inlogcode aanvragen.

Inloggen in de interne website?

Deze website heeft een besloten, interactief deel. Werkt u voor een GGZ-instelling die is aangesloten bij de gebruikersvereniging? Dan kunt u via internet@gvpq.nl een inlogcode aanvragen.

Inloggen in de interne website?

Deze website heeft een besloten, interactief deel. Werkt u voor een GGZ-instelling die is aangesloten bij de gebruikersvereniging? Dan kunt u via internet@gvpq.nl een inlogcode aanvragen.

Inloggen in de interne website?

Deze website heeft een besloten, interactief deel. Werkt u voor een GGZ-instelling die is aangesloten bij de gebruikersvereniging? Dan kunt u via internet@gvpq.nl een inlogcode aanvragen.

Inloggen in de interne website?

Deze website heeft een besloten, interactief deel. Werkt u voor een GGZ-instelling die is aangesloten bij de gebruikersvereniging? Dan kunt u via internet@gvpq.nl een inlogcode aanvragen.

Positief oordeel inspectie over ggz-zorg tijdens de coronacrisis

18-09-2020 - 19 views

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft vandaag een sectorrapportage gepubliceerd over de manier waarop de ggz-sector de afgelopen zomer is omgegaan met de coronacrisis. De inspectie concludeert dat er goed is samengewerkt en op professionele wijze vorm is gegeven aan het bestrijden van...  

​Per 1 juli hebben cliënten recht op elektronische inzage in het dossier

30-06-2020 - 16 views

Psychologen in de zorg zijn per 1 juli 2020 wettelijk verplicht om inzage en afschrift van een dossier ook elektronisch mogelijk te maken voor cliënten. Deze verplichting is vastgelegd in de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz). Als de client om elektronische...  

Peter Kloekke nieuwe algemeen manager GVPQ

24-04-2020 - 168 views

Peter Kloekke wordt per 1 juni de nieuwe algemeen manager van GVPQ. Het bestuur van GVPQ zegt in de persoon van Peter Kloekke een uitstekende opvolger te hebben gevonden voor Marc van Dijk die tot 1 maart jl. de functie vervulde.  

Durf Arkin loont: experiment regelarme zorg succesvol

13-01-2020 - 118 views

Een veel gehoorde klacht van zorgverleners is dat ze veel te veel tijd kwijt zijn aan de minutenregistratie. Opgelegd door verzekeraars en overheid zodat die zeker weten dat elke zorgcent goed uitgegeven wordt. Die registratie gaat ten koste van de behandeltijd, verhoogt de werkdruk en verlaagt...  

Elektronisch Patiënten Dossier

3564 views

Bij het casusgestuurde elektronische patiëntendossier mijnQuarant staat het behandeltraject van de patiënt centraal. Het EPD (Elektronisch Patiënten Dossier) begeleidt de zorgprofessional op de juiste manier door het zorgproces en maakt patiëntspecifiek en situatieafhankelijk bijsturen mogelijk.  

Introductie gebruikersvereniging

2128 views

In 2010 besteedden een aantal GGZ-instellingen de ontwikkeling van hun GGZ EPD collectief aan. PinkRoccade GGZ kwalificeerde zich als beste met mijnQuarant. Een van de gunningseisen was samenwerking in een gebruikersvereniging. Na de formele oprichting in 2011 ging Gebruikersvereniging PSYGIS...  

Profiel PinkRoccade GGZ

889 views

PinkRoccade GGZ is onderdeel van Total Specific Solutions, een onderneming die softwareproducten ontwikkelt voor het primaire proces van haar klanten in diverse sectoren van de maatschappij.  

Welke GGZ-instellingen zijn lid?

1917 views

De leden van Gebruikersvereniging PSYGIS Quarant dragen bij aan de verenigingsdoelen door middel van contributie en het leveren van kennis en menskracht. Onder meer door participatie in werkgroepen en expertgroepen. Jaarlijks bepalen de leden welke functionaliteiten zij willen ontwikkelen in...