Inloggen in de interne website?

Deze website heeft een besloten, interactief deel. Werkt u voor een GGZ-instelling die is aangesloten bij de gebruikersvereniging? Dan kunt u via internet@gvpq.nl een inlogcode aanvragen.

Inloggen in de interne website?

Deze website heeft een besloten, interactief deel. Werkt u voor een GGZ-instelling die is aangesloten bij de gebruikersvereniging? Dan kunt u via internet@gvpq.nl een inlogcode aanvragen.

Inloggen in de interne website?

Deze website heeft een besloten, interactief deel. Werkt u voor een GGZ-instelling die is aangesloten bij de gebruikersvereniging? Dan kunt u via internet@gvpq.nl een inlogcode aanvragen.

Inloggen in de interne website?

Deze website heeft een besloten, interactief deel. Werkt u voor een GGZ-instelling die is aangesloten bij de gebruikersvereniging? Dan kunt u via internet@gvpq.nl een inlogcode aanvragen.

Inloggen in de interne website?

Deze website heeft een besloten, interactief deel. Werkt u voor een GGZ-instelling die is aangesloten bij de gebruikersvereniging? Dan kunt u via internet@gvpq.nl een inlogcode aanvragen.

Inloggen in de interne website?

Deze website heeft een besloten, interactief deel. Werkt u voor een GGZ-instelling die is aangesloten bij de gebruikersvereniging? Dan kunt u via internet@gvpq.nl een inlogcode aanvragen.

Durf Arkin loont: experiment regelarme zorg succesvol

13-01-2020 - 47 views

Een veel gehoorde klacht van zorgverleners is dat ze veel te veel tijd kwijt zijn aan de minutenregistratie. Opgelegd door verzekeraars en overheid zodat die zeker weten dat elke zorgcent goed uitgegeven wordt. Die registratie gaat ten koste van de behandeltijd, verhoogt de werkdruk en verlaagt...  

Wachttijden app ondersteunt cliënten tijdens wachten op behandeling

06-12-2019 - 37 views

GGZ Rivierduinen heeft in november een wachttijden app gelanceerd die nieuwe cliënten van de poli volwassenen ondersteunt en informatie geeft over de intake en behandeling tijdens de wachttijd. Cliënten worden geattendeerd op de app bij aanmelding. Sabine Rusticus, projectmanager eHealth bij GGZ...  

GVPQ kiest nieuw audit- en certificeringsproces voor mijnQuarant Backoffice 2019

25-11-2019 - 191 views

GVPQ werkt in samenwerking met accountantskantoor PwC en PinkRoccade GGZ aan een nieuw audit- en certificeringsproces dat de betrouwbaarheid toetst van mijnQuarant-backoffice 2019.  

VIPP GGZ update: GVPQ en PinkRoccade GGZ gestart met projectteam en stuurgroep

06-09-2019 - 192 views

Deze zomer zijn Gebruikersvereniging PSYGIS Quarant (GVPQ) en PinkRoccade GGZ gestart met een projectteam en stuurgroep die mijnQuarant-software ontwikkelen in het kader van het subsidieprogramma VIPP GGZ. De start van het projectteam en de stuurgroep zijn een belangrijke stap voor het...  

Elektronisch Patiënten Dossier

3100 views

Bij het casusgestuurde elektronische patiëntendossier mijnQuarant staat het behandeltraject van de patiënt centraal. Het EPD (Elektronisch Patiënten Dossier) begeleidt de zorgprofessional op de juiste manier door het zorgproces en maakt patiëntspecifiek en situatieafhankelijk bijsturen mogelijk.  

Introductie gebruikersvereniging

1993 views

In 2010 besteedden een aantal GGZ-instellingen de ontwikkeling van hun GGZ EPD collectief aan. PinkRoccade GGZ kwalificeerde zich als beste met mijnQuarant. Een van de gunningseisen was samenwerking in een gebruikersvereniging. Na de formele oprichting in 2011 ging Gebruikersvereniging PSYGIS...  

Profiel PinkRoccade GGZ

785 views

PinkRoccade GGZ is onderdeel van Total Specific Solutions, een onderneming die softwareproducten voor het primaire proces van haar klanten in diverse sectoren van de maatschappij ontwikkelt.  

Welke GGZ-instellingen zijn lid?

1722 views

De leden van Gebruikersvereniging PSYGIS Quarant dragen bij aan de verenigingsdoelen door middel van contributie en het leveren van kennis en menskracht. Onder meer door participatie in werkgroepen en expertgroepen. Jaarlijks bepalen de leden welke functionaliteiten zij willen ontwikkelen in...