Inloggen in de interne website?

Deze website heeft een besloten, interactief deel. Werkt u voor een GGZ-instelling die is aangesloten bij de gebruikersvereniging? Dan kunt u via internet@gvpq.nl een inlogcode aanvragen. (foto Dick Boes, Utrecht)

Inloggen in de interne website?

Deze website heeft een besloten, interactief deel. Werkt u voor een GGZ-instelling die is aangesloten bij de gebruikersvereniging? Dan kunt u via internet@gvpq.nl een inlogcode aanvragen.

Inloggen in de interne website?

Deze website heeft een besloten, interactief deel. Werkt u voor een GGZ-instelling die is aangesloten bij de gebruikersvereniging? Dan kunt u via internet@gvpq.nl een inlogcode aanvragen.

Inloggen in de interne website?

Deze website heeft een besloten, interactief deel. Werkt u voor een GGZ-instelling die is aangesloten bij de gebruikersvereniging? Dan kunt u via internet@gvpq.nl een inlogcode aanvragen. (foto: Zuyderland GGZ (voorheen Orbis GGZ))

Inloggen in de interne website?

Deze website heeft een besloten, interactief deel. Werkt u voor een GGZ-instelling die is aangesloten bij de gebruikersvereniging? Dan kunt u via internet@gvpq.nl een inlogcode aanvragen. (foto: fotografie DigiDaan)

Inloggen in de interne website?

Deze website heeft een besloten, interactief deel. Werkt u voor een GGZ-instelling die is aangesloten bij de gebruikersvereniging? Dan kunt u via internet@gvpq.nl een inlogcode aanvragen.

EY-certificaat voor mijnQuarant Backoffice 7.1

08-11-2016 - 129 views

Op 26 oktober ontvingen de vertegenwoordigers van de leden van de gebruikersvereniging (GVPQ) een ingelijste versie van het EY-certificaat voor Backoffice 7.1 van het EPD mijnQuarant. Het management van GVPQ en PinkRoccade business unit GGZ hadden eerder al de officiële versie ontvangen van Ernst...  

Demo mijnQuarant vanuit perspectief behandelaar​

30-09-2016 - 92 views

mijnQuarant gezien door het oog van een behandelaar. Dat was het uitgangspunt van de drie demo-sessies voor ICT’ers, beleidsadviseurs, behandelaren en andere eindgebruikers die lid zijn van Gebruikersvereniging PSYGIS Quarant (GVPQ). De eerste sessie vond plaats op 20 juli bij Zuyderland GGZ in...  

mijnQuarant 3.3 beschikbaar

19-07-2016 - 100 views

Een nog betere ondersteuning van de zorgprofessional. Dat is het doel van mijnQuarant 3.3, de nieuwste versie van ons EPD die nu beschikbaar is. In deze nieuwe release is vooral aandacht besteed aan het doorvoeren van optimalisaties en wensen, aan de hand van ervaringen uit het veld.  

mijnQuarant 3.2: intensievere samenwerking met PinkRoccade Healthcare

16-05-2016 - 109 views

In de meest recente versie van mijnQuarant - de 3.2 release - zijn onder meer in de Agenda nieuwe functionaliteiten toegevoegd. De Agenda is flink uitgebreid met de mogelijkheden voor centraal plannen en de zoekfunctie voor vrije tijdsloten. Het is opvallend dat er voor het centraal plannen op een...  

Elektronisch Patiënten Dossier

18-03-2014 - 1292 views

Bij het casusgestuurde elektronische patiëntendossier mijnQuarant staat het behandeltraject van de patiënt centraal. Het EPD (Elektronisch Patiënten Dossier) begeleidt de zorgprofessional op de juiste manier door het zorgproces en maakt patiëntspecifiek en situatieafhankelijk bijsturen mogelijk.  

Introductie gebruikersvereniging

17-03-2014 - 967 views

In 2010 besteedden een groot aantal instellingen in de geestelijke gezondheidszorg hun ICT voor het primaire proces collectief aan. PinkRoccade Healthcare kwalificeerde zich hiervoor met haar Elektronisch Patiënten Dossier PSYGIS Quarant. Een gebruikersvereniging was onderdeel van de overeengekomen...  

Profiel PinkRoccade Healthcare

18-03-2014 - 274 views

PinkRoccade Healthcare is de leverancier van het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) mijnQuarant. Het bedrijf is een werkmaatschappij van Total Specific Solutions en levert ICT-diensten aan gezondheidszorginstellingen, waaronder GGZ-instellingen. PinkRoccade Healthcare ontwikkelt eigen...  

Daarom is GGz Breburg lid van de gebruikersvereniging

30-06-2016 - 60 views

dr. Guus van Weelden, voorzitter Raad van Bestuur GGz Breburg: “GGz Breburg heeft zich vanaf de oprichting direct aangesloten bij de Gebruikersvereniging PSYGIS Quarant. De belangrijkste voordelen hiervan zijn:...